Opetussuunnitelma

Meilahden kiinan kielen opetus noudattaa valtakunnallista A- ja B2-kielten opetussuunnitelmia, joiden pohjalta kiinaan on Meilahden kouluissa laadittu omat opetussuunitelmat. Varhennetussa kielen opetuksessa luokilla 1.-2. kieltä opitaan leikkien ja toiminnan avulla ja ala-asteella suullisen kielitaidon harjoittelulla on pääpaino. Kolmannelta luokalta lähtien kirjallisten taitojen harjoittelu lisääntyy vaiheittain. B2-kiinan opiskelussa 8. ja 9. luokalla pääpaino on suullisen kielitaidon opettelussa, mutta kursseilla tutustutaan myös kiinan kielen kirjoitusjärjestelmään.

Kiinankielellä opetetettavien aineiden opetus noudattaa Meilahden ala- ja yläasteiden koulujen opetussuunnitelmaa.

Opetussuunnitelmat:
A-kiina_1.-6.lk_4.6.09

Oppilaiden itsearviointipohja 1.-2. luokkien kiinan opetukseen:
 1.luokan_arviointipohja
2. luokan arviointipohja

Mainokset